O webu

Web www.eduit.cz obsahuje výukové materiály vhodné pro výuku výpočetní techniky na školách všech stupňů, v kurzech VT i pro osobní potřebu. Je zaměřen hlavně na výuku základů počítačové grafiky, dále obsahuje (bude obsahovat) materiály pro výuku práce s textem, základů DTP, tvorby WWW stránek i ovládání operačního systému.

Autor, kontakty

Ing. Pavel Roubal, *1966

Jsem absolvent fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a distančního pedagogického studia, začínal jsem jako správce techniky a programátor. Od roku 1992 působím jako učitel a správce sítě na Gymnáziu Pacov, dále jako soukromý lektor v kurzech výpočetní techniky. Výukové materiály z těchto kurzů se staly základem prvních knih.

Od roku 1997 se zabývám grafikou, v letech 1999–2001 jako autor a lektor rekvalifikačních kurzů Základy ovládání osobního počítače se zaměřením na počítačovou grafiku, akreditovaných MŠMT.

V letech 2003 až 2006 jsem realizoval pro JSI (http://www.jsi.cz) volitelný modul školení SIPVZ Grafika a digitální fotografie www.jsi.cz/grafika.

Od roku 2008 působím jako člen RVP panelu VUP pro aktualizaci rámcových vzdělávacích programů pro základní školy a gymnázia.

Od roku 2009 spolupracuji s CERMATem, nejdříve na tvorbě maturitních katalogů pro předmět Informatika, poté jako autor a revizor textových otázek  ke státní maturitě.

Zastávám názor, že nejlépe (a nejefektivněji) se určitou oblast naučím, pokud získám z její oblasti komerční zakázku. Zpracoval jsem proto desítku brožur pro SPC Černovice, upravil různé diplomy, letáky a brožury (skládačky), vytvářím sazbu některých svých knih. Vytvořil jsem také několik webů, např. www.sadba.cz www.eduit.cz ) a další. Těžištěm mé práce je ale výuka na Gymnáziu Pacov a psaní knih i manuálů z oblasti výpočetní techniky.

Jsem ženatý a mám tři děti. Rád si „hraji“ s moderní technikou, sportuji, čtu (pokud možno nepočítačovou literaturu) a pohybuji se v přírodě.

Kontakty

E-mail: pavelroubalZAVINACcentrum.cz

Adresa: Gymnázium Pacov, Hronova 1079, 395 01 Pacov

Telefon do školy: 565 44 29 11, spojí sekretářka.

Prosba: telefonujte jen v zcela nutných případech