Základní teze

Každá lidská činnost má svá východiska, která jsou pro ni tak zásadní, že si je někdy ani neuvědomujeme. Výuka ve škole v tom není výjimkou. Domnívám se, že uvědomit si tyto body je důležité:

Porozumění zásadám je na prvním místě

Snažte se, aby žáci (studenti) vždy porozuměli zásadám práce s určitou skupinou programů. Neučte je tedy Word, ale práci s textem, ne Excel, ale využití tabulkového kalkulátoru apod. Jaký význam má důkladné zvládnutí nabídek jedné verze jednoho programu pro studenty, kteří do praxe přijdou za 2, 4 nebo 8 let?
Navíc: vytváříte závislost na jednom výrobci, na jedné skupině programů. A každá závislost (kouření, alkohol) představuje ztrátu svobody.

Vazby a souvislosti není možné opomenout

Každá skupina programů má své věcné souvislosti. Grafika není hlavně o tom, jak udělat čáru (obdélník, elipsu apod.) a jak jí nastavit tloušťku a barvu, ale také o tom, JAKOU tloušťku a barvu kdy použít a KAM objekt umístit.

Počítače a programy vlastně nejsou důležité

Někdy zapomínáme, že našim cílem není (dokonalé) ovládání počítače, ale vytvořený dokument, leták, získaná informace apod. Není proto možné se soustředit na ovládání programu, ale základní význam má vhled do problematiky, kterou program pomáhá řešit. Např. není možné zůstat u výuky výběru písma v textovém editoru, ale důležité je také učit (a vyžadovat) zvládnutí obecné (typografické) problematiky používání a kombinování písem.

Méně je často více

Současné programy mají obrovské množství funkcí. Jistě je lákavé se je pokusit využít, je to ale efektivní? Nezabere často pochopení „jak to všechno vlastně funguje“ zbytečně mnoho času, není efektivnější důkladné zvládnutí určitého minima operací? Naši žáci také nepracují s vyučovanými programy každý den a přemíra „znalostí“ bez procvičení a zažití se jim z hlavy rychle vypaří.