Úpravy fotografií

<   Úvod  

Obrázky můžeme ihned vytisknout, často ale potřebují úpravy.

Prohlížení obrázků, lupa

  Prohlížení obrázků   

Základní úpravy snímku

  Otočení a zrcadlení obrázku       Oříznutí obrázku     

Úpravy kvality obrázku

  Jas a kontrast, gamma korekce        Úpravy barev        Úpravy histogramu         Automatické úpravy      

  Změna počtu bodů (převzorkování)        Změna barevné hloubky      

  Doostření a rozostření obrázku        Filtry      

Odstranění vad obrázku

  Retuš  – razítko, lokální úpravy      Tužka, štětec, spray, kbelík, přechod...     

  Stopa a krytí nástroje      Výběr barvy popředí a pozadí                    Souhrnný příklad retuše a úprav   

Malování do obrázku, psaní do obrázku a rámeček okolo obrázku

  Text v obrázku        Rámeček okolo obrázku    

 


   Zpět

 <   Úvod