Úpravy histogramu

 <<   Úpravy fotografií  <   Úvod    

Histogram ukazuje zastoupení tmavých a světlých tónů
Tento obrázek není dobře exponovaný, jeho histogram neobsahuje ani stíny, ani světla. 

 

Obrázek, kterému chybí barvy (sloupečky) na krajích histogramu, nemá bílou nebo černou složku.

 

 

Tažením za trojúhelníčky je možné histogram upravit.

 

 

Pokud program umí automatickou úpravu histogramu, stojí za to její funkčnost vyzkoušet.

 

 

Histogram světlého obrázku

Obrázek, který má hlavně světlé odstíny, má graf histogramu pouze na pravé straně světlých tónů.

(Zde to není chyba, ale úmysl autora snímku.)


Histogram. 

  Hisogram světlého obrázku.

Histogram tmavého obrázku

Obrázek, který má naopak hlavně tmavé odstíny, má graf histogramu pouze na levé straně tmavých tónů.


(Zde to není chyba, ale úmysl autora snímku.) 

 

   Zpět

 <<   Úpravy fotografií  <   Úvod