Automatické úpravy

 <<   Úpravy fotografií  <   Úvod    

 

Některé programy mají možnost automatické úpravy úrovní (histogramu), většinou stojí za to její funkčnost vyzkoušet.

 

 

 
 

Ukázka funkce automatické úpravy úrovní

 

Původní obrázek

 

Upravený obrázek

   

 

   
 

   Zpět

 <<   Úpravy fotografií  <   Úvod