Změna počtu bodů obrázku

 <<   Úpravy fotografií  <   Úvod    

Z teorie víme, že velký obrázek můžeme zmenšit, malý téměř zvětšovat nelze.

 Potřebný počet bodů obrázku

 

Změna počtu bodů (převzorkování obrázku)

Tato volba je většinou v nabídce Obraz

 

1. Zkontrolujeme zatržení políčka Zachovat poměr stran, jinak dojde k deformaci obrázku.

 

2. Zkontrolujeme jednotku velikosti a případně vybereme pixely.

 

2. Vepíšeme novou šířku nebo výšku obrázku, druhý rozměr se dopočítá sám.

 

3. Pokud budeme potřebovat i původní obrázek, uložíme převzorkovaný obrázek pod jiným jménem (volba Uložit jako).

 
 

   Zpět

 <<   Úpravy fotografií  <   Úvod