Výběr barvy popředí a pozadí

 <<   Úpravy fotografií  <   Úvod    

Malovací nástroje malují právě nastavenou barvou popředí, po gumování nebo smazání výběru se objeví barva pozadí.

Barvy můžeme prohodit, a k výběru barvy popředí použít také kapátko.

 

 

V barevném sloupečku vybereme barvu nahrubo,

v levém barevném čtverci pak jemně.

   

   Zpět

 <<   Úpravy fotografií  <   Úvod