Doostření a rozostření obrázku

 <<   Úpravy fotografií  <   Úvod    

Lehké doostření může vylepšit snímek, vytáhne ale také jeho zrno

Některé programy nabízejí podobné funkce jako volby Zaostřit, Zaostřit více, Vytáhnout hrany, Vytáhnout detaily apod.

 

 

 

 

 

 

   
Původní obrázek
Zaostřený obrázek

Rozostření většinou není potřeba, ve spojení s výběry však mohou vzniknout zajímavé obrázky

 

 Gaussovské rozostření s poloměrem 5 bodů.

 

   
     

Jednoduchá koláž s využitím výběru.

 

Lasem vybrat vlak, udělat doplněk (inverzi) výběru, nastavit velké prolnutí (zaoblení) výběru (cca 20 bodů), aplikovat filtr kruhové rozmáznutí.

 

 

 

 

 

 

 


   Zpět

 <<   Úpravy fotografií  <   Úvod