Obrázky pro www  stránky

<   Úvod    

 

Pro použití na webu si musíme obrázky připravit ve formátu JPG (fotografie) nebo GIF (grafické prvky)

Začíná se používat nový formát PNG.

 

Při použití na webu velmi závisí na velikosti souboru s obrázkem a tedy na stupni komprese

 

 

Protože obrázek vždy vymezí prostor přesně podle své velikosti, záleží při návrhu stránky na každém pixelu

 

 

Grafické prvky můžeme vytvořit ve vektorovém programu a potom exportovat do formátu GIF

 Export grafiky do formátu GIF

 

 

   Zpět    

 Souvisí:    Formáty obrázků      Komprese JPG  

  <   Úvod