Export do formátu GIF

 <<   Obrázky pro web   <   Úvod    

Grafické vektorové programy umožňují celý obrázek nebo pouze označené objekty exportovat do rastrových formátů

Nejčastěji se používá na webu hojně využitelný formát GIF

Postup při exportu

0. Označíme objekty určené k exportu, při exportu pak vybereme Pouze vybrané.

1. V nabídce Soubor vybereme Exportovat (není na obrázku).

2. Určíme typ souboru pro export (GIF).

3. Zadáme velikost výsledného souboru v pixelech, vždy necháváme zatržené volby Vyhladit roztřepení a Zachovat poměr stran (zámeček).

 

4. GIF může být i průhledný, v dalším kroku můžeme většinou určit barvu, která má být průhledná (kapátkem ji nabereme).

 

   Zpět    

 Souvisí:     Formáty souborů    

 <<   Obrázky pro web   <   Úvod