Tvorba PDF souborů s nastaveními

 <<   PDF formát   <   Úvod    

Grafické a DTP programy umožňují při exportu ovlivnit způsob vkládání písem, druh a stupeň komprese obrázků a další parametry

 

Dokud se v nastaveních s porozuměním neorientujeme, je třeba ponechat původní nastavení a nic raději neměnit.

 
 
   Zpět    

 Souvisí:     Čtení PDF souborů       Export jednoduchý   

 <<   PDF formát   <   Úvod