Tvorba PDF souborů

 <<   PDF formát   <   Úvod    

Exportovat svůj dokument do PDF umí mnoho programů, z grafických snad všechny a také některé textové editory (např. z balíku OpenOffice.org)

Poznámka: PDF formát ignoruje firma Microsoft (jako téměř vše, na co nemá patent). V jejích programech proto PDF vytvořit není možné a na čtení PDF si musíte do systémů Windows doinstalovat (zdarma) prohlížeč. V distribucích systému Linux bývají potřebné programy k dispozici.

Tvorba PDF v programu OpenOffice.org Text:

1. V nabídce Soubor vybereme Exportovat do PDF a určíme umístění a název souboru.

2. Určíme stupeň komprese obrázků.

(Rastry jsou v PDF formátu komprimovány formátem JPG nebo metodou ZIP, vektory kompresi nepotřebují.)

3. Po klepnutí na tlačítko Export proběhne během chvilky tvorba PDF souboru.

 
 
   Zpět    

 Souvisí:     Čtení PDF souborů       Export s nastaveními   

 <<   PDF formát   <   Úvod