Clona a čas

 <<   Základy fotografování    <   Úvod    

Čas je doba, na kterou uzávěrka odkryje snímací prvek

Tato doba musí být tak dlouhá, aby na snímač dopadlo „přiměřené“ množství světla, ale tak krátká, aby snímek nebyl rozmazaný. Z těchto dvou jednoduchých zásad plyne vše ostatní. Čím je delší čas, tím více světla může při expozici dopadnout na snímač ve fotoaparátu a naopak. Dlouhý čas však může způsobit rozmazání snímku, protože při expozici s aparátem vždy trochu pohneme.

Pamatujte: běžný rozumný čas je 1/100 vteřiny

většina lidí udrží v ruce bez rozmazání čas 1/60 vteřiny, profesionálové i 1/30

pod 1/10 vteřiny již nikdo nerozmazaný obrázek z ruky nevyfotí – je třeba použít stativ

sportovní záběry a např. zvířata v pohybu potřebují čas kratší než 1/250 vteřiny

Clona [f] udává (převráceně) velikost otvoru, kterým objektiv propouští světlo na snímač

Clona udává poměr zachyceného světla k propuštěnému světlu ke snímači. Tedy clona 8 (přesněji 1:8) znamená, že ke snímači projde pouze 1/8 světla, které objektiv zachytí.  Clona se často označuje písmenem f.

Pamatujte, že čím větší clona, tím více uzavřený objektiv a tím méně světla propouští. (To není zdaleka vždy špatně – viz dále.)

Clona a čas společně určují množství světla při expozici

Nastavení expozice vlastně znamená určení správné clony a správného času. Obojí určí automatika fotoaparátu v závislosti na osvětlení scény. Pokud se jí nepodaří určit použitelné hodnoty, zapne většinou sama blesk.

Stejnou expozici dosáhneme různými kombinacemi času a clony. Je logické, že čím delší čas, tím větší clona. Například: stejné množství světla dopadne na snímač při těchto kombinacích clony a času:

Čas 1/30 sek., clona f16    Čas 1/60 sek., clona f11

Čas 1/125 sek., clona f8    Čas 1/250 sek., clona f4

 Ukázky špatné expozice

 

 

 

   Zpět    

Souvisí:   Hloubka ostrosti

 <<   Základy fotografování    <   Úvod