Hloubka ostrosti

 <<   Základy fotografování    <   Úvod    

S větší clonou roste i hloubka ostrosti

Vezměte jako fakt, že čím větší clona, tím je větší hloubka ostrosti snímku. Co to znamená?

Malá hloubka ostrosti znamená, že popředí je ostré, ale předměty za ním jsou více či méně rozmazané. Čím je hloubka ostrosti menší, tím více jsou vzdálenější předměty rozmazané. Tedy pokud použijeme clonu f2, bude pouze jeden objekt ostrý, vše okolo bude mírně rozmazané.

Velká hloubka ostrosti naopak znamená, že popředí i pozadí je ostré, zřetelné, celý snímek je rovnoměrně ostrý.

 

Při cloně f16 je celý snímek ostrý.

 

Při clonách mezi (f4–f11) dojde k většímu nebo mírnému rozostření pozadí.

 

Použitím ZOOMu roste clonové číslo (objektiv je delší, propustí méně světla) a tedy klesá hloubka ostrosti snímku.

 

Z toho plyne: za dobrých světelných podmínek (venku za dne) můžeme použít velkou clonu a tedy vše bude ostré, za zhoršených světelných podmínek (večer, v místnosti) je třeba použít malou clonu (a dlouhý čas) a proto hloubka ostrosti bude menší.

 

 

   Zpět    

Souvisí:     Clona a čas 

 <<   Základy fotografování    <   Úvod