Oříznutí, průnik a sloučení objektů

<<    Vektory    <   Úvod   

 

Těmto akcím se také říká logické operace

Většinou vybereme objekt, kterým chceme jiný oříznout (sloučit, udělat průnik) a zvolíme tuto volbu. Pak klepneme na druhý objekt, se kterým chceme operaci provést.  (Corel Draw, obr. vlevo.)

Při sloučení a průniku je potřeba vybrat oba objekty najednou. (Zoner Callisto, obr. vpravo.)

 

   Zpět

<<    Vektory    <   Úvod