Seskupení objektů

<<    Vektory    <   Úvod   

 

Několik objektů můžeme označit a nechat je seskupit

Od této chvíle s nimi manipulujeme jako s jedním objektem, jako celek se také zarovnávají vůči jiným objektům.

Pokud chceme jeden z objektů změnit, musíme skupinu zrušit, objekty odznačit, jeden objekt vybrat a změnit.

 

   Zpět

<<    Vektory    <   Úvod