Rastry a vektory

 <<   Teorie  <   Úvod    

   

Rastrový obrázek se skládá z bodů, vektorový z tvarovaných objektů (křivek)

Rastrový obrázek – malba

Vektorový obrázek – kresba

 

 

 

Při zvětšení je vidět bodová struktura rastrového obrázku, vektorový zůstává stále hladký.

Křivky tvořící vektorovou kresbu se vždy znovu hladce vykreslí.

 

 

 

 

   Zpět

 <<   Teorie  <   Úvod