Uložení obrázku na disk

 <<   Získávání fotografií  <   Úvod    

   

Postup uložení obrázku na disk:

1: Klepneme na obrázek pravým tlačítkem myši.

2. Vybereme Uložit obrázek jako.

 

 

 

 

 

 

 

3. Určíme umístění a název obrázku:

 

 
 

   Zpět

 <<   Získávání fotografií  <   Úvod