Malování obrázků

<   Úvod 

Vlastní obrázek si můžeme namalovat…

Např. pomocí programu Malování z Příslušenství Windows

Lépe pomocí nějakého rastrového programu, dostatku času, nadání a trpělivosti

 

Ovládací prvky programu Malování

 

Jednoduchý obrázek namalovaný pomocí programu Malování:

 

 

Dům byl namalován využitím šedého obdélníku, podobně okna modrým čtvercem, jejich dělení černým perem, střecha mnohoúhelníkem s vylitím uzavřených oblastí plechovkou s barvou.

Na mráček byl využit spray, na sluníčko žlutý kruh a na jeho paprsky pero, na plot zase široký štětec.

Byl použit i text, ten je ale rastrový, a proto zrnitý.


   Zpět

  <   Úvod