Úpravy výběru

 <<   Výběry a koláže  <   Úvod    

 

Po vytvoření výběru ho můžeme (musíme) dále upravit:

Přidávání (odebírání) oblastí k (od) výběru

K výběru můžeme přidávat další oblasti (většinou s klávesou Shift), a také od něho oblasti odebírat (s Alt nebo Ctrl). Již víme, že výběr můžeme invertovat (udělat jeho doplněk).

 

Prolnutí (zaoblení) výběru

Prolnutí (zaoblení) je neostrý přechod do pozadí. Využijeme ho třeba k efektnímu přechodu obrázku do ztracena.

 

Zmenšení a zvětšení výběru

často využijeme při koláži.

 

Výběr musí jít (těsně) vnitřkem objektu,

jinak po vložení do cílového obrázku bude okolo objektu zřetelný bílý obrys.

Často proto použijeme jeho zmenšení (zvětšení) o bod či dva.

Ve spojení s malým prolnutím dosáhneme jemně rozostřenou hranu výběru, objekt díky tomu nebude v koláži působit ostře, rušivě.

 

 

 

   Zpět

 <<   Výběry a koláže  <   Úvod