Umístění objektů, zlatý řez

 <<   Základy fotografování    <   Úvod    

Pro umístění objektů platí několik základních pravidel:

1. Dominantní prvek by měl být jasně zřetelný, většinou hodně velký. Častou chybou je focení na dálku, kdy hlavní objekt (postava…) je na výsledném snímku sotva vidět. Je třeba jít blíže k objektu nebo použít ZOOM.

2. Dominantní prvek by neměl až na výjimky být uprostřed snímku, ale daleko lépe vyzní jeho umístění do 1/3 od kraje. Podobně při focení krajiny by rozhraní mezi krajinou a oblohou nemělo být uprostřed snímku. Buď zdůrazníme oblohu, nebo krajinu. (Středová kompozice je statická až nudná, někdy však má své opodstatnění.)

3. Pokud je na snímku vyjádřen pohyb, pohled nebo směřování, neměl by objekt „utíkat“ ven ze snímku, ale naopak směřovat do jeho středu.

 

 

   Zpět    

Souvisí:   Základní zásady   Popředí  a  Pozadí  

  <<   Základy fotografování    <   Úvod