Barevná schémata

 <<   Barvy a kompozice  <   Úvod    

je možné si vyzkoušet na Internetu:


Existují generátory barevných schémat (např. www.pixy.cz odkaz Barevná schémata). Vlevo vybereme základní barvu a v poli Schéma pak jedno z nabízených schémat. Vlevo dole můžeme ladit odstín, sytost a jas použité barvy,


   Zpět

 <<   Barvy a kompozice  <   Úvod